iSport Fantasy MS v hokeji 2016 - Pravidla hry

Účelem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel soutěže „Fantasy MS“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na území České republiky. Tato pravidla mohou být pozměněna formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatel a organizátor soutěže

CZECH NEWS CENTER a.s., identifikační číslo: 02346826, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19490, sídlo: Komunardů 1584/42, 17000, Praha 7 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá na webové stránce „Fantasy MS“ na adrese http://fantasyms.isport.cz dále jen „aplikace“) na území České republiky v termínu od 29. 4. 2016 do ukončení pořadatelem (dále jen „doba konání soutěže“).

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která se zaregistruje do aplikace pomocí vyplnění registračních údajů nebo pomocí načtení dat ze svého facebookového profilu a následně aktivuje svůj hrací účet potvrzovacím odkazem, který obdrží na svůj e-mail uvedený v registraci (dále také jako „hráč“ nebo „soutěžící“). Soutěžící je povinen v rámci registrace též potvrdit svůj souhlas s těmito úplnými pravidly soutěže a udělit pořadateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů.

4. Průběh soutěže

Účast v soutěži je bezplatná. Soutěžící jsou oprávněni účastnit se soutěže pouze pro nekomerční účely. Na přístup do soutěže nevzniká hráči žádný právní nárok.

Každý hráč si smí pro soutěž aktivovat pouze jeden hrací účet a účastnit se soutěže pouze prostřednictvím daného jednoho hracího účtu. Pořadatel soutěže je oprávněn po hráči požadovat prokázání správnosti jím uvedených osobních údajů.

Pořadatel a organizátor soutěže mají právo odepřít přístup do soutěže hráči, který porušuje tato pravidla soutěže nebo při registraci v soutěži a aktivaci hracího účtu uvede ohledně své osoby nepravdivé či neúplné údaje.

Soutěž probíhá způsobem vymezeným v těchto pravidlech soutěže. Výhercem v soutěži se stávají ti hráči, kteří dosáhnou nejlepších bodovacích výsledků pro jednotlivé výhry dle níže uvedených pravidel.

Hráč se zavazuje hrát soutěž v rozumné míře a užívat ji pouze k účelům, ke kterým je určena. Dále se hráč zavazuje, že se nebude účastnit soutěže v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy nebo způsobem, který je schopen zasáhnout do majetkových či osobnostních práv pořadatele či třetích osob.

Registrace v soutěži a aktivace hracího účtu je možná v libovolnou chvíli, tedy i pro hráče, kteří již před tím vstoupili do aplikace bez zaregistrování v soutěži, a to i s nekompletní sestavou. Sestava zakoupená před registrací v soutěži se danému hráči promítne do registrace.

Hrací účet

V rámci aktivace hracího účtu bude muset hráč provést následující volby a uvést následující údaje:

 • Platná e-mailová adresa

 • Název týmu, pod kterým chce uživatel vystupovat v soutěži

 • Volba oblíbeného státu (výběr z možností)

 • Volba okresu (výběr z možností)

 • Souhlas s pravidly

Pravidelně bude prováděna kontrola názvů týmů a jmen a v případě zjištění nevhodného názvu bude údaj změněn a hráči bude zaslán e-mail s informací o změně názvu z důvodu porušení pravidel.

Po aktivaci hracího účtu je bodový stav hráče nulový.

Přihlášení do aplikace v průběhu soutěže

V průběhu soutěže se hráč přihlašuje do svého hracího účtu prostřednictvím svého Facebook ID nebo pomocí kombinace uživatelské jméno/heslo.

Neúspěšné přihlášení, zablokování přihlášení

Po 5 neúspěšných pokusech o přihlášení z jedné IP adresy pro jeden e-mail, dojde k zablokování přihlášení do hracího účtu na 1 hodinu a k zobrazení informační hlášky pro hráče. Dojde-li k požadavku o zaslání pokynů k obnovení hesla ze strany hráče, je časový zámek pro přihlášení odstraněn ihned po odeslání pokynů.

Zapomenuté heslo

Hráč zadá registrační e-mail a na uvedený e-mail zašleme pokyny k obnovení hesla. Po kliknutí na odkaz v e-mailu se uživateli zobrazí stránka s formulářem na vložení nového hesla.

Editace e-mailové adresy

E-mail je unikátní identifikátor, takže ho není možné v průběhu soutěže měnit.

Uložení sestavy - účast ve hře

Po aktivaci hracího účtu a zvolení parametrů pro jednotlivou hru, je nutné, aby soutěžící zvolenou hrací sestavu uložil, čímž ji „pošle do hry“ a uloží všechny vykonané změny. To udělá pomocí tlačítka "Potvrdit sestavu" a následném výběru kapitána a potvrzení této akce.

Do uzávěrky prvního zápasu turnaje je možné realizovat neomezený počet nákupů a uložení sestavy.

Editace sestavy

Sestavu je možné editovat do zamčení daného hracího dne.

Uložení změn na hřišti

Každá změna se projeví až po potvrzení změn. Po kliknutí na „potvrdit sestavu“ se zobrazí dialog s nutností nastavit kapitána a hlavního brankáře (je předvybraný podle nastavení na hřišti). Soutěžící je oprávněn seznam realizovaných změn upravit návratem do procesu, potvrdit požadované změny nebo vrátit do původního stavu. Možnost resetovat změny je dostupná i před uložením sestavy.

Editace sestavy pro nejbližší zápasy

Editace sestavy – střídání či nákupy a prodeje hráčů je možné realizovat do 10 minut před prvním zápasem hracího dne.

Po uzamčení sestavy již není možné nikdy editovat sestavu pro daný hrací den.

Začátek kola je definován začátkem prvního zápasu kola plus rezerva pro uložení sestavy.

Přesun zápasu

Dojde-li k přesunu zápasu do jiného hracího dne, hráči budou body započteny po odehrání zápasu v náhradním termínu. Body budou připsány za sestavu aktuální pro den, kdy se zápas opravdu hraje. Stejným způsobem budou řešeny i dohrávky.

Změna výsledků zápasu

Dojde-li ke změně výsledku zápasu po ukončení zápasu, bude změněno i bodové hodnocení hráčů v daném kole.

 

Editace sestavy, nákup hráčů

Konfigurace pro sestavu (základní rozpočet 120 000 000)

Sestava hráčů musí obsahovat přesně:

 • 2 brankáře,

 • 6 obránců,

 • 9 útočníků.

Pro různá období turnaje jsou nastaveny tyto limity hráčů z jednoho státu:

 • Základní skupiny - 5 hráčů z jednoho státu

 • Čtvrtfinále - 5 hráčů z jednoho státu

 • Semifinále - 7 hráčů z jednoho státu

 • Finále a zápas o 3. místo - 7 hráčů z jednoho státu

Hra nepovolí uložení sestavy, pokud budou v sestavě více než daný počet hráčů z jednoho státu.

Hráči musí být nastaveni v jednotlivých pětkách, kde každá pětka má různý vliv na finální body hráčů v dané pětce.

 • hráčům z 1. pětky jsou získané body násobeny 2x

 • hráčům z 2. pětky jsou získané body násobeny 1.5x (zaokrouhluje se na nejbližší nižší celé číslo)

 • hráčům z 3. pětky se získané body nijak nenásobí

 • Hlavnímu brankáři se získané body nijak nenásobí

 • Náhradnímu brankáři  jsou získané body násobeny 0.5x (zaokrouhluje se na nejbližší nižší celé číslo)

Kapitán

Soutěžící si může zvolit jednoho z hráčů za kapitána

 • kapitán může být kterýkoliv z hráčů 1. pětky nebo hlavní brankář

 • kapitána lze kdykoli měnit bez ztráty bodů a nákupů až do uzavření kola

 • body získané hráčem kapitánem se násobí - pokud je kapitán brankář, násobí se body 2x, pokud je kapitánem zvolen hráč 1. pětky tak se jeho body násobí 3x

Nákupy hráčů

Nákupem hráče se rozumí prodej jednoho z hráčů ze sestavy a nákup nového (soutěžící má po provedeném nákupu vždy stejný počet hráčů).

Do prvního uložení sestavy je počet nákupů neomezený. Dále v průběhu hry má každý soutěžící k dispozici určitý počet nákupů hráčů pro každou fázi turnaje. Nevyužité nákupy se nepřenášejí do další fáze.

Počet nákupů je omezen v rámci celé jedné fáze turnaje:

 • základní skupiny - neomezený počet nákupů hráčů (automaticky aktivní divoká karta)

 • čtvrttfinále - neomezený počet nákupů hráčů (automaticky aktivní divoká karta)

 • semifinále - neomezený počet nákupů hráčů (automaticky aktivní divoká karta)

 • finále, zápas o 3. místo - neomezený počet nákupů hráčů (automaticky aktivní divoká karta)

Při editaci sestavy je dostupné tlačítko „zrušit změny“, kterým může soutěžící vrátit svoji sestavu do posledního uloženého stavu. Neuložené nákupy se tím zruší a soutěžící tak má k dispozici stále stejný počet nákupů jako před zahájením editace sestavy.

Vyhodnocení aktuálních zápasů, připsání bodů

Body se budou připisovat po skončení jednotlivých zápasů. Ve lhůtě do 96 hodin od konce zápasu jsou možné korekce připsaných bodů dle změn ve statistikách od Dodavatele dat.

Výherci budou vyhlášení do týdne po skončení turnaje.

Dodavatel dat

Dodavatelem dat a statistických údajů (např. výsledků zápasů, aktivit hráčů) pro bodové hodnocení soutěžících je pořadatelem pověřená společnosteSports.cz,s.r.o.,, sídlo: Jeřabinová 836/30, 326 00 Plzeň, IČ: 26340933, DIČ: CZ26340933, Obch. rejstřík: Oddíl C, vložka 14094, Krajský soud v Plzni (dálejen „dodavatel dat“). Dodavatel dat zodpovídá za správnost výsledků pro Fantasy MS.

Data dodaná pořadateli dodavatelem dat jsou jediným zdrojem, na základě kterého jsou soutěžícím připisovány body v soutěži dle těchto pravidel. Jakékoli jiná data či statistiky (ať již z jakéhokoli zdroje) nemají pro soutěž význam a případné odkazy nebo připomínky na takovéto data a statistiky nebudou akceptovány. Konečné schválení dat pro bodování v soutěži je zcela v kompetenci pořadatele soutěže.

Nedokončená nebo sporná utkání

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout individuálně o ukončení kola nebo nezapočtení bodů za utkání nebo akceptovat pouze část bodů za utkání. Jedná se především o případy, kdy dojde k přerušení nebo odložení utkání, výtržnostem, kontumaci v průběhu utkání, nebo po odehrání z jakýchkoli důvodů.

Nebude-li zápas odehrán do konce v plánovaném termínu nebo bude zápas posunut, nemusí být zápas počítán do bodového hodnocení a může dojít k uzavření a vyhodnocení turnaje i bez tohoto zápasu.

6. Výhry v soutěži

Pořadatel soutěže stanovuje jaké výhry,v jaké podobě a za jakých podmínek má soutěžící možnost ve hře vyhrát(dále jen „výhry“). Aktuální seznam výher a podmínek jejich získání bude vždy uveden na webových stránkách soutěže.

Uzavření výsledků

Celkové vyhodnocení bude po skončení turnaje.

V případě, dosáhne-li více hráčů stejného počtu bodů pro určitou výhru, bude výherní pořadí těchto hráčů stanoveno podle okamžiku, ke kterému se jednotliví hráči řádně zaregistrovali do soutěže. Hráči s registrací dřívějšího data a hodiny mají v pořadí přednost před hráčem, jehož registrace proběhla později.

Výherci budou informováni pořadatelem/organizátorem prostřednictvím e-mailu o své výhře a vyzváni k zaslání jejich doručovací adresy pořadateli/organizátorovi k zaslání výhry do 15 dnů, (dále jen „výzva“). Výherce bude požádán o zaslání následujících údajů: celé jméno, doručovací adresa, rok narození, kontaktní telefon a forma odběru. Tyto informace musí soutěžící sdělit pořadateli/organizátorovi nejpozději do 10 kalendářních dnů od odeslání výzvy pořadatele/organizátora.

Pokud z jakéhokoliv důvodu nebude mít pořadatel/organizátor možnost výherce informovat výše uvedeným způsobem o výhře a vyžádat si jeho doručovací adresu k zaslání výhry, nárok výherce na výhru v soutěži bez dalšího zaniká a výhra propadá v prospěch pořadatele. Věcné výhry budou doručeny výhercům nejpozději do 30 dnů od sdělení doručovací adresy výhercem pořadateli/organizátorovi, přičemž budou zasílány pouze na doručovací adresy na území České republiky, které soutěžící na vyžádání sdělí pořadateli/organizátorovi soutěže e-mailem. Věcné výhry budou zasílány prostřednictvím kurýra nebo pošty, nebo může být osobně vyzvednuta na adrese organizátora soutěže nebo na jiném místě dle charakteru výhry a pokynů organizátora. Organizátor ani pořadatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovací společnosti či jiným způsobem. V případě, že se nepodaří výherci výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat podle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok výherce na získání této výhry. U jiných než věcných výher budou výherci sděleny podmínky pro jejich čerpání pořadatelem/organizátorem soutěže, a to v návaznosti na spojení s výhercem a prokázání splnění podmínek účasti v soutěži.

Výhry nejsou právně vymahatelné.

7. Zpracování osobních údajů

Účastí v soutěži a přijetím aplikace projevuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito úplnými pravidly soutěže a:

a) dává pořadateli soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas s použitím své e-mailové adresy, kterou pořadateli poskytne v souvislosti se svou účastí v soutěži, pro obchodní a marketingové účely pořadatele a/nebo organizátora soutěže, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení;

b) uděluje pořadateli (jakožto správci) v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, Facebook nick a ID, adresa, e-mailová adresa, datum narození, případně dalších údajů uvedených v jeho profilu na sociální síti Facebook nebo údajů, které v souvislosti se svou účastí v soutěži pořadateli poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu jeho účasti v soutěži a na dobu dalších 5 let; též souhlas s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a název obce, příp. Facebook nick ve sdělovacích prostředcích, reklamních a propagačních materiálech pořadatele, tiskových materiálech, dalších komunikačních médiích a na Facebook stránce https://www.facebook.com/fantasyextraliga, nebo na stránce http://fantasyms.isport.cz. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména společností pověřenou organizačním zajištěním této soutěže (organizátorem soutěže). Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zapracovávány systematicky a mechanicky. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále práva dle §11a §21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je doplnit, opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na informace, právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce porušeno právo soutěžícího na lidskou důstojnost, na ochranu osobní cti, dobré pověsti či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži;

c) uděluje pořadateli soutěže v souladu s § 12O občanského zákoníku, v platném znění, souhlas s užitím svého jména a příjmení, své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje pořadateli a organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel či organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytne.

8. Společná ustanovení

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení soutěžních výsledků. Do soutěže nebudou zařazeni ti hráči, kteří nebudou byť jen okrajově či částečně splňovat stanovené podmínky v pravidlech soutěže nebo kteří uvedou nepravdivé informace. Rozhodnutí pořadatele je konečné bez možnosti jakéhokoliv odvolání ze strany soutěžícího.

Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za chybnou interpretaci nebo výklad pravidel soutěže. O výklad pravidel soutěže nemůže být veden žádný spor, přičemž za jediný závazný výklad pravidel se považuje vždy výklad podaný pořadatelem soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo pozastavit či úplně zastavit provozování soutěže, a to i bez předchozího upozornění, a to zejména z důvodu nutnosti údržby či aktualizace, možných výpadků na straně pořadatele či jeho dodavatelů nebo zásahu vyšší moci.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, organizátora soutěže a osoby jim blízké podle § 116 Občanského zákoníku. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, výhra nebude předána.

Hráči nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže budou ze soutěže bez dalšího vyřazeni, případně jim nebude povolena registrace v soutěži. Pokud se ukáže, že se takovýto hráč i přes uvedená pravidla stal výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl, či porušení herních pravidel, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá. Výhra v soutěži se nepředá ani v případě, že organizátor nebo pořadatel zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z hráčů či jiné osoby, která dopomohla danému hráči k získání výhry.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher. Organizátor ani pořadatel nenesou jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené hráčům v souvislosti s nesprávným či nevhodným užíváním (realizací) výher.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv ukončit. Pořadatel je oprávněn změnit pravidla soutěže či technické nebo organizační zabezpečení soutěže a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách soutěže na http://fantasyms.isport.cz. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně v penězích. Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici po celou dobu konání soutěže na: http://fantasyms.isport.cz.

V Praze dne 25. 4. 2016.

Ceny

Celkové pořadí
Sony PlayStation PS4
1.místo
Sony PlayStation PS4

Herní konzole Sony PlayStation PS4 500 GB

Tablet Lenovo
2. - 3. místo
Tablet Lenovo

Tablet Lenovo

Hra NHL 16
4. - 10. místo
Hra NHL 16

Hra NHL 16 pro PS4

Puk podepsaný od J. Jágra
11. - 20. místo
Puk podepsaný od J. Jágra

Puk české reprezentace podepsaný od Jaromíra Jágra

trenérský servis